Proizvodi za vruće aplikacije

Proizvodi za vruće aplikacije

Razvili smo samorazlivajuću hibridnu poliureu sa svojstvima brzog očvršćavanja i odličnih performansi. Kao i svi proizvodi za toplo nanošenje, nanosi se specijalnom opremom za projekciju i njime moraju rukovati profesionalci. Međutim, rezultati su neverovatni.

Polyurea H SL – Poliurea za podove

Polyurea H SL

je dvokomponentna modifikovana poliurea smola koja se nanosi vrućim prskanjem.

Čak i kao proizvod brzog očvršćavanja, on je nešto sporiji i samim tim više se izravnava od drugih poliurea i poliuretana za toplo nanošenje. Ovo rezultira neprekidnim, elastičnim kolovozom sa glatkom završnom obradom ili teksturiranom završnom obradom sa nanošenjem kvarca do zasićenja i zaptivanjem brzostvrdnjavajućom poliasparaginskom bojom čime se postiže neklizajuća površina.

Polyurea H SL je dizajnirana za realizaciju samonivelirajućih kolovoza, stvarajući proizvod koji se sporije očvršćava poštujući vreme materijala koji brzo očvršćava, za odličnu završnu obradu.

  • Brzo izvođenje omogućava nanošenje do 800m2
  • Vodootporan i neporozan
  • Mogućnost izrade neklizajućeg poda
  • Visoka adhezija na više podloga
  • Otporan na habanje, udarce i habanje tokom upotrebe
  • Dostupan u širokom spektru boja

Kryptanate Spray – Poliaspartik za podove visoke otpornosti

Kryptanate Spray je alifatična i tvrda poliurea. Aplikacija u jednom prolazu. Isto kao i Polyurea H SL,  primenjuje se samo sa opremom za vruću projekciju. Odlično zadržava sjaj i boju, praktično ne sadrži rastvarače (VOC) i ima visoku otpornost na koroziju i vremenske uslove.

POLYUREA H SL S

Polyurea H SL je dvokomponentna modifikovana poliurea smola koja se nanosi mehaničkom projekcijom. Iako je i dalje proizvod koji se brzo očvršćava, on je sporiji i mnogo se samorazlivajući od drugih smola koje se nanose vrućim sprejom. Rezultat je elastični premaz sa glatkom završnom obradom.
Primena: Parking, Industrijski podovi.

Sporo očvršćavanje ovog proizvoda omogućava raspršivanje peska/agregata između 2 sloja, kako bi se dobio hrapav/protivklizni završni sloj.

Scroll to Top