Ornament staklo

Karakteristike

Činčila

Delta industrijska

Saće

Opis

Ornament staklo se dobija procesom kontinuiranog valjanja u kojoj  liveno staklo  teče između dva valjka, od kojih je jedan valjak sa šarama.

Koristi se za dekorativne svrhe.